09/02/2016

Visie & Missie

Visie

In een toenemende digitale wereld gaat kennis en informatie een steeds grotere rol spelen. Het is belangrijk dat iedereen overal en altijd toegang heeft tot die kennis en informatie. OnlineAble ontwikkelt concrete diensten, die een brug zijn tussen (individuele) gebruikers en bestaande kennis. Wij denken dat mensen steeds meer willen leren, als zij eenvoudig toegang krijgen tot de kennis die zij zoeken.

Missie

OnlineAble wil zich ontwikkelen tot innovatieve en vooraanstaande partij in de markt van online leren en kennisdelen in Nederland. Wij hanteren hierbij drie uitgangspunten:

  • OnlineAble ontwikkelt en bouwt. Wij schrijven alleen notities en rapporten om concrete diensten en producten te kunnen realiseren;
  • OnlineAble ontwikkelt diensten en producten zoveel mogelijk op basis van bestaande en bewezen toepassingen. Wij verbinden liever successen, dan zelf het wiel uitvinden.
  •  OnlineAble richt zich alleen op het digitaal ontsluiten van kennis en informatie. Daar zijn we goed in. Het maken van content kunnen anderen veel beter.

Uitdaging

OnlineAble stelt zichzelf vier doelen. Wij willen organisaties adviseren bij het ontwikkelen van concrete online diensten, die kennis voor iedereen toegankelijk maken en verrijken. Wij ontwikkelen toepassingen, waardoor mensen via internet eenvoudig op hun eigen niveau, in eigen tijd en tempo toegang hebben tot kennis en gemotiveerd worden om samen te werken en hun kennis te verrijken. Zo willen wij mensen uitdagen innovatief te zijn.